Sidhuvudbild

Suppleant 2

Susanne Domeij

Jag heter Susanne Domeij och arbetar som enhetschef på psykiatriska öppenvården Karlstad, Region Värmland. Här började jag i oktober 2019. Innan dess var jag avdelningschef inom Vårdadministration område slutenvård med ansvar för vårdadministratörerna på akuten, hjärt- och akutmedicin samt infektion.

Utbildade mig till läkarsekreterare i Kristinehamn 1990 – 1991. I juni 1991 tog jag examen och började på medicinkliniken på Centralsjukhuset Karlstad. Här jobbade jag i olika funktioner som sekreterare fram till november 2008 då jag började som chef inom en nybildad enhet för vårdadministratörer.

Jag sitter i ledningsgrupperna för YH-utbildningarna i Karlstad och Kristinehamn, brinner för att vi ska ha bra utbildningar som överensstämmer med arbetslivets krav på kunskap och kompetens.

Fritiden tillbringar jag gärna i sommarstugan på västkusten tillsammans med familjen eller på curlingisen tillsammans med mina lagkamrater. Förra sommaren började jag också spela golf och upptäckte då att det är minst lika svårt som curling men ett lika trevligt sätt att umgås med vänner, både nya och gamla.

Uppdraget i LSF styrelse är ytterligare en möjlighet att få vara med att påverka framtiden för vår yrkesgrupp. Under mina år i yrkeslivet har jag sett hur vårt yrke har utvecklats och vilken stor betydelse vi har i vården.

Mejla mig gärna

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här