Sidhuvudbild

Vice ordförande

Ulrika Ekström Johansson

Ulrika Ekström Johansson Jag heter Ulrika Ekström Johansson och arbetar som avdelningschef på Kvinnokliniken i Region Kronoberg.
Jag känner det som en ära att få vara delaktig i LSF-styrelsen, tillsammans ska vi hjälpas åt att föra vår yrkesstolthet framåt.
Jag tycker att vårt yrke är bland de viktigaste i vården, vi ser till så att patienten kan få läsa sin journal på nätet så de kan vara delaktiga i sin vård och behandling. Vi har alltid patienten i fokus.

Välkommen att mejla mig här .

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här