Vice ordförande

Lina Karlsson

Lina Karlsson Mitt namn är Lina Karlsson och jag är avdelningschef för de medicinska sekreterarna på Dokumentationsenheten inom Specialistpsykiatrin, Region Kronoberg.

Jag är en pigg och glad person som tycker om när det händer saker omkring mig. I vardagen är det ofta full fart och för att återhämta mig är jag mycket ute i naturen och fyller på med energi.

När jag började som medicinsk sekreterare var det pappersjournal och inspelade kassettband som gällde och det lades många timmar på att leta journaler.
Strax därefter infördes datajournal vilket många var skeptiska och oroliga för. Nu står vi inför nya utmaningar i form av digitalisering och nya arbetssätt och arbetsuppgifter.
Vår yrkesgrupp kommer att bli viktigare än någonsin och jag är glad att jag är en del av vår spännande framtid!

Välkommen att mejla mig här

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här