Sidhuvudbild

Grundutbildning

Utbildning till medicinsk sekreterare

LSF har under många år arbetat för att motarbeta utbildningar som inte håller måttet för vad vi anser vara en bra grundutbildning. Trots det dyker fortfarande en hel del tvivelaktiga utbildningar upp. LSF vill därför med hjälp av våra riktlinjer hjälpa dig som vill söka dig till yrket att hitta en bra utbildning. Vi hoppas även att våra riktlinjer kan vara till hjälp för dig som rekryterar medicinska sekreterare, men också för regioner.
LSF anser inte att de utbildningar som inte är beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan kan ses som godkända. Myndigheten är en garant för att utbildningen sköts på ett sätt som LSF kan ställa sig bakom. Ladda ner våra riktlinjer och dela med dig till kollegor, personalavdelningar etc.

LSF Riktlinjer

LSF anser det viktigt med en verklighetsanpassad och gedigen grundutbildning. Eleverna ska känna att de erhåller en relevant utbildning som också innefattar lämplig praktik. Arbetsgivarna vinner med detta kompetent personal med bred kunskap och där man i många fall genom praktikperioderna redan knutit kontakter. Lärarna kan också känna tillfredsställelse då de i sina kontakter med elever och arbetsgivare ute på praktikplatserna har möjlighet att få feedback på att den utbildning de ger får gott betyg och fungerar i det dagliga arbetet.

Ett stort steg har ändå tagits då de tidigare läkarsekreterarutbildningar på Komvux numera bedrivs som YH-utbildningar (yrkeshögskola) och därmed också blivit betydligt mer omfattande både när det gäller utbildningens innehåll, antagningskrav, praktik m.m.

Pågående och kommande utbildningar kan du hitta via länkarna nedan:
· YH-myndigheten

· Skolverket

· Arbetsförmedlingen

Under ett antal år har vi sett utbildningar som inte motsvarar de höga krav vi ställer på antagningskrav, behöriga lärare, antal utbildningstimmar, praktik m.m. Våra avdelningar har ibland lyckats stoppa utbildningar som inte håller måttet men i många fall har utbildningar genomförts och detta är något som inte gagnar vårt yrke, arbetsgivarna eller eleverna som i viss mån lurats att tro att utbildningen är relevant. Dessa s k snabbutbildningar tar LSF bestämt avstånd från och är du osäker på innehållet i den utbildning du är intresserad av kontakta oss gärna så försöker vi hjälpa till.

LSF:s förbundsstyrelse finns representerade i ledningsgrupper vid YH-utbildningarna runt om i landet.

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här