Sidhuvudbild

Praktik

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete (praktik) är en viktig och stor del av utbildningen. Lärande i arbete (LIA) bör fördelas över de olika terminerna och vara förlagd i olika perioder på varierande typer av arbetsplatser så att den studerande får en bred insyn i vad medicinsk sekreterare kan ha för arbetsuppgifter.

De uppgifter som föreslås ingå i Lärande i arbete (LIA) är följande:

- Tolkning av medicinska diktat, direktdiktat och koncept samt utskrift av patientjournaler, blanketter och övrig medicinsk dokumentation
- Patient- och diagnosregistrering i patientadministrativt system
- Klassificering av diagnoser, operationer och undersökningar
- Mötesdokumentation
- Kassa- och receptionsfunktion med ekonomi- och statistikhantering, tidbokning, remisshantering och kallelser
- Provsvarshantering
- Journalhantering och arkivering
- Hantering av anmälningsärenden såsom dödsbevis, canceranmälan och vårdintyg
- Fältundersökning inför examensarbete/projektarbete

Om möjlighet ges ser vi som en fördel om studenten kan närvara vid patientundersökning, behandling, operation, laboratoriearbete, ekonomihantering, föreläsningar mm.

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här