Sidhuvudbild

Länkar

The Association for Healthcare Documentation Integrity (AHDI)

The Association for Healthcare Documentation Integrity - AHDI (våra amerikanska kollegor)

Arbetsförmedlingen

Arbetslivsinstitutet

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö upplysning

Dagens Medicin

Dansk Läkarsekreterarförening

FASS

Flexibel utbildning

Flexibel utbildning

Florence

Institutet för Medicinsk Rätt

Göteborgs Universitet

Medical Link

Norske helsesekr

RDK

Svenska Akademiens Ordbok

Socialstyrelsen

Sunt liv

Språkrådet

TAM-Arkiv

Vårdverktyget

1177 Råd om vård på webb och telefon

Vision

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här