Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för medicinska sekreterare och vårdadministratörer

- Vi utgår alltid från alla människors lika värde.
- Vi bemöter alltid patienten och deras närstående med värdighet, empati och omsorg samt respekterar deras integritet och själv-bestämmande.
- Vi medverkar alltid till att upprätthålla en god vårdkvalitet.
- Vi har alltid en hög språklig kvalitet i vårddokumentationen och hanterar alltid journalhandlingar på ett korrekt och respektfullt sätt.
- Vi vidmakthåller alltid en hög sekretess och följer de lagar och normer som styr vårddokumentationen och administrativa rutiner.
- Vi samverkar med andra yrkesgrupper och kollegor både internt och externt på ett respektfullt sätt och främjar alltid en god arbetsmiljö.
- Vi upprätthåller alltid yrkeskompetensen genom fortbildning och ansvarar själva för vår professionella utveckling.
- Vi har alltid följsamhet till vårdens prioriteringar och hushållar väl med tillgängliga resurser.

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här