Sidhuvudbild

Om LSF

LSF Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund

FÖRBUNDETS UPPGIFT
LSF är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för
- medicinska sekreterare och administrativ personal som arbetar med vårddokumentation inom hälso- och sjukvård, medicinska institutioner och företag,
- studerande vid grundutbildningarna samt lärare vid dessa.

Förbundet vill verka för:
- att en tidsenlig grundutbildning av hög kvalitet upprätthålls
- att yrkeskunskaper genom fort- och vidareutbildning utvidgas
- att yrkeskårens intressen inom och utom Sverige bevakas

FÖRBUNDETS STADGAR hittar du under rubriken Stadgar.

FÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN
LSF ska under verksamhetsåret
- värna om läkarsekreterares/medicinska sekreterares/-sjukvårdsadministratörers yrkesutveckling, höga ansvarskänsla och kvalitet i yrket samt marknadsföra vårt yrkeskunnande
- arbeta aktivt för att rekrytera flera medlemmar
- ha som ambition att arrangera träffar ute i landet samt genomföra den årliga kongressen
- verka för samarbete och förståelse mellan kollegor inom skilda verksamhetsområden och de goda nätverk detta kan föra med sig
- verka för goda kontakter med myndigheter och organisationer
- stödja och granska både grund- och vidareutbildningar så att de följer våra riktlinjer, hålla oss uppdaterade om den medicinska dokumentationens standardiserade kvalitetsarbete
- fortsätta att utveckla och producera vår tidning LSF Magazinet och vår hemsida.

EMBLEMET
LSF:s emblem föreställer ormen och gåspennan. Ormen, ett av de attribut som brukar tillskrivas Asklepios, läkekonstens gud i den grekiska mytologin, är kombinerad med en gåspenna som naturligtvis står för skrivkonsten.
Passa på att beställa! Emblemet kostar 200 kronor och får endast bäras av medlemmar i LSF.

Blå kullar

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här