Om LSF

LSF Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund

FÖRBUNDETS UPPGIFT
LSF är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för
- medicinska sekreterare och administrativ personal som arbetar med vårddokumentation inom hälso- och sjukvård, medicinska institutioner och företag,
- studerande vid grundutbildningarna samt lärare vid dessa.

Förbundet vill verka för:
- att en tidsenlig grundutbildning av hög kvalitet upprätthålls
- att yrkeskunskaper genom fort- och vidareutbildning utvidgas
- att yrkeskårens intressen inom och utom Sverige bevakas

FÖRBUNDETS STADGAR hittar du under rubriken Stadgar.

FÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN
LSF ska under verksamhetsåret
- värna om läkarsekreterares/medicinska sekreterares/-sjukvårdsadministratörers yrkesutveckling, höga ansvarskänsla och kvalitet i yrket samt marknadsföra vårt yrkeskunnande
- arbeta aktivt för att rekrytera flera medlemmar
- ha som ambition att arrangera träffar ute i landet samt genomföra den årliga konferensen
- verka för samarbete och förståelse mellan kollegor inom skilda verksamhetsområden och de goda nätverk detta kan föra med sig
- verka för goda kontakter med myndigheter och organisationer
- stödja och granska både grund- och vidareutbildningar så att de följer våra riktlinjer, hålla oss uppdaterade om den medicinska dokumentationens standardiserade kvalitetsarbete
- fortsätta att utveckla och producera vår tidning LSF Magazinet och vår hemsida.

EMBLEMET
LSF:s emblem föreställer ormen och gåspennan. Ormen, ett av de attribut som brukar tillskrivas Asklepios, läkekonstens gud i den grekiska mytologin, är kombinerad med en gåspenna som naturligtvis står för skrivkonsten.
Emblemet är numrerat och tillverkat av silver och emalj. Det kostar 200 kronor och beställs av kassör@lsf.se.

Blå kullar

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här