Sidhuvudbild

Om LSF

LSF Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund

FÖRBUNDETS UPPGIFT
LSF är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för:
• medicinska sekreterare och administrativ personal som arbetar med vårddokumentation inom hälso- och sjukvård, medicinska institutioner och företag
• studerande vid grundutbildningarna samt lärare vid dessa
Förbundet vill verka för:

» att en tidsenlig grundutbildning av hög kvalitet upprätthålls
» att yrkeskunskaper genom fort- och vidareutbildning utvidgas
» att yrkeskårens intressen inom och utom Sverige bevakas

FÖRBUNDETS STADGAR hittar du under rubriken Stadgar.

FÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN

EMBLEMET
LSF:s emblem, som föreställer ormen och gåspennan - ormen är ett av de attribut som brukar tillskrivas Asklepios, läkekonstens gud i den grekiska mytologin, kombinerat med en gåspenna som naturligtvis står för skrivkonsten.
Passa på att beställa nu! Emblemet kostar 200 kronor och får bara bäras av medlemmar i LSF.

Blå kullar

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA juni 2018

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här