Sidhuvudbild

Inga Nilssons böcker

Inga Nilssons första bok

Böckerna kan köpas genom att du skickar ett mejl till kassören, skriv namn och adress och vilken av böckerna (blå eller gul) det gäller. De kostar 175 kronor per bok inkl. frakt och pengarna sätter du in på bg 959-3773 alternativt betalar via swish 123 371 13 89, glöm inte namn på beställaren. Vi skickar vi hem boken/böckerna till dig när du har betalat.
Läs mer om Inga Nilsson.

Inga Nilssons andra bok

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här