Sidhuvudbild

Konferens-Utbildningsdagar

Kongress 2019

Föreläsare Christian Unge, Powerpontpresentation "Har jag en dålig dag kanske någon dör"
Föreläsare Bill Denham Smith, Dokument "SoSBackground and Practice"
Föreläsare Bill Denham Smith, Intyg
Föreläsare Bill Denham Smith, Powerpontpresentation" Folow the arrow and you cant´t go wrong"

Material från introduktion i sjukdomsklassificering 2019

Fredagen den 11 oktober hölls den tredje Introduktion i sjukdomsklassificering – att se nyttan med kodning, denna gång i Umeå. För er som deltog, här är de utlovade åhörarkopiorna.

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här