Sidhuvudbild

Konferens-Utbildningsdagar

2023

LSF-loggan.jpg Nu börjar styrelsens planering för konferensen 2023. Datum och plats är bestämda: 11 - 12 maj 2023 på Hotel Birger Jarl, Stockholm.
Vi återkommer i slutet av 2022 med program och anmälningsinformation men boka redan nu datumen!

2022

Tack för fantastiska dagar när vi äntligen kunde ses! Den 5 - 6 maj träffades cirka 150 sekreterare på Hotel Birger Jarl i Stockholm. Alla deltagare har nu fått ett mejl med åhörarkopior från de föreläsare som skickat sådana. Ta kontakt med kansli@lsf.se om du saknar detta mejl.

Material från introduktion i sjukdomsklassificering 2019

Fredagen den 11 oktober hölls den tredje Introduktion i sjukdomsklassificering – att se nyttan med kodning, denna gång i Umeå. För er som deltog, här är de utlovade åhörarkopiorna.

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här