Sidhuvudbild

Konferens-Utbildningsdagar

2020

Tyvärr kunde vi inte hålla någon konferens eller några utbildningsdagar under 2020. Vi planerar för konferens tillsammans 30 september - 1 oktober 2021.

Material från introduktion i sjukdomsklassificering 2019

Fredagen den 11 oktober hölls den tredje Introduktion i sjukdomsklassificering – att se nyttan med kodning, denna gång i Umeå. För er som deltog, här är de utlovade åhörarkopiorna.

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här