Sidhuvudbild

Aktuella utbildningar

Beviljade YH-utbildningar

På flera platser i landet anordnas utbildningar till Medicinsk sekreterare som håller hög kvalitet .Från LSF sida rekommenderar vi dock i första hand de utbildningar som går över 4 terminer, dvs 400 Yh poäng.

https://www.yrkeshogskolan.se/ kan du söka bland det aktuella utbudet av utbildningar. Här kan du bland annat få information om utbildningens namn, utbildningsanordnare och studieort samt när respektive utbildning har nästa utbildningsstart. Du kan även få mer detaljerad information om respektive utbildning. Fyll i utbildningsområde ekonomi, administration och försäljning. Skriv sedan Medicinsk sekreterare i fritextsökningen.

Vill du ha en lista i Excel så finns det på myndighetens statistiksida en lista över det befintliga utbildningsutbudet vad gäller utbildningsomgångar. https://www.myh.se/Statistik/Yrkeshogskoleutbildningar/Utbildningar-och-platser-/
I listan som heter ”Platser med slutår 2018-2024 efter utbildningsomgång” kan du filtrera ut de utbildningar som du är intresserad av.
Utbildningar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör har lite olika namn så det lättaste sättet att hitta alla dessa är att filtrera ut alla utbildningsomgångar där utbildningsinriktningen ”SUN5 inr namn”= ”Utbildningar till vårdadministratör”. Listan innehåller flertalet olika uppgifter om respektive utbildningsomgång som t.ex. när de starar eller slutar under ett visst år.

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här