Sidhuvudbild

Inträdeskrav

Arbetsgruppen har följande förslag avseende riktlinjer för lägsta intagningskrav till utbildningarna

- Svenska B
- Engelska B
- Office-kunskap (vilket för oss innebär att behärska Word, e-posthantering, ha den rätta tangentbordstekniken samt också ha kännedom om övriga program i Office-paketet)
- Skriftliga antagningsprov i svenska, engelska och datakunskap.
- Det kan även förekomma muntlig test i form av "intervju" av de sökande för att ytterligare utröna lämplighet för yrket. Intervjugruppen bör innehålla lärare och någon erfaren medicinsk sekreterare.

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här