Inträdeskrav

Arbetsgruppen har följande förslag avseende riktlinjer för lägsta behörighetskrav till utbildningarna

- Svenska B eller motsvarande.
- Engelska B eller motsvarande.
- Kunskap i Microsoft 365 (vilket för oss innebär att behärska Word, e-posthantering, ha den rätta tangentbordstekniken samt också ha kännedom om övriga program i Microsoft 365).
- Skriftliga antagningsprov i svenska, engelska och datorkunskap.
- Det kan även förekomma muntlig prov, exempelvis i form av problemlösning, för att ytterligare utröna lämplighet för yrket. Utbildningens ledningsgrupp bör rimligtvis delta aktivt vid de muntliga proven. Ledningsgruppen ska bestå både av skolans personal och representanter från yrkeslivet.

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här