Sidhuvudbild

Arbetsuppgifter

Medicinska sekreterarens arbetsuppgifter varierar mycket och innehåller bl a utskrift av patientjournaler och andra medicinska dokument efter diktat, remisshantering, diagnosklassificering, statistikuttag, utbildnings- och systemansvar, kvalitetssäkring, budget- och kostnadsuppföljning, arkivarbete (vilket bl a innebär att ha kunskap om gällande lagstiftning inom hälso- och sjukvården), receptionsarbete och inköp. Personal-, ekonomi- och löneadministration kan också ingå i arbetsuppgifterna. Medicinska sekreterare innehar också chefspositioner på olika nivåer.

Medicinska sekreteraren är specialisten på medicinsk dokumentation, skrivregler och att hon/han håller sig informerad om nyheter och förändringar i språket. Då sjukvården mer och mer övergår till att datorisera den medicinska dokumentationen är det den medicinska sekreteraren som ofta har både utbildnings- och systemansvar avseende de olika vårdadministrativa system som finns på arbetsplatsen.

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här