Sidhuvudbild

Förbundsstyrelsen

Styrelsen 2018-2019

Styrelsen_20180928.jpg

Bakre raden fr v: Bodil Rasmusson (kassör), Jeanette Fredriksson (suppleant 2), Lena Abou Abdallah Hederström (suppleant 1), Ulrika Ekström Johansson (vice ordförande)
Främre raden fr v: Gunnel Andersson Breisch (adjungerad utbildningsfrågor fr.o.m. maj 2019), Helena Zander Ögren (ordförande), Ulla Lyreborg (sekreterare) , Linda Jörgensen (ledamot)

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här