Sidhuvudbild

Förbundsstyrelsen

Styrelsen 2020-2021, 2021-2022

20200913_LSF-styrelsen.jpg

Bakre raden fr v: Susanne Domeij (suppleant 2), Lina Karlsson (suppleant 1), Bodil Rasmusson (kassör)
Främre raden fr v: Helena Zander Ögren (ordförande), Ulrika Ekström Johansson (ledamot), Ulla Lyreborg (sekreterare)
Saknas på bilden: Linda Jörgensen (vice ordförande)

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här