Sidhuvudbild

LSF Magazinet

LSF Magazinet ges ut av LSF, Box 7258, 103 89 Stockholm.
Telefon: 08-411 31 00. E-post: kansli@lsf.se Bankgiro: 959-3773.
Utgivningsplan:
LSF Magazinet utkommer omkring den 15:e i februari, april, juni, september och november.

Ansvarig utgivare förbundsordförande Helena Zander Ögren.
Manus för publicering insändes till Helena Zander Ögren, per e-post ordforande@lsf.se senast den 15:e i månanden före publicering.

LSF Magazinet

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här