LSF Magazinet

LSF Magazinet ges ut av LSF, Box 7258, 103 89 Stockholm.
E-post: kansli@lsf.se Bankgiro: 959-3773.
Utgivningsplan:
LSF Magazinet utkommer omkring den 15:e i februari, april, juni, september och november.

Ansvarig utgivare förbundsordförande Ulla Lyreborg.
Manus för publicering insändes till Ulla Lyreborg, per e-post ordforande@lsf.se eller kansli@lsf.se senast den 15:e i månaden före publicering.

LSF Magazinet

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här