Kassör

Maria Axelsson

Maria Axelsson Jag gick läkarsekreterarutbildningen i Ängelholm 2000–2001 och min första arbetsplats var på röntgen på Helsingborgs lasarett. Därefter arbetade jag inom flera olika opererande specialiteter såsom ortopedi, kirurgi och urologi. Under många av mina år inom Region Skåne arbetade jag verksamhetsövergripande som diagnosklassificerare, tillgänglighetssamordnare, huvudhandledare, väntetidsrapportör men också med exempelvis statistik och loggar. Mitt arbete har även omfattat förvaltningsövergripande uppdrag inom diagnosklassificering och som LIA-samordnare.
Mellan 2015 och 2020 har jag undervisat i diagnosklassificering på tre av de fyra yrkeshögskolorna i Skåne. Under 2020 blev jag erbjuden en tjänst som heltidsanställd utbildare på yrkeshögskolan i Landskrona, vilken jag tackade ja till och nu utbildar jag blivande medicinska sekreterare i medicinsk dokumentation, diagnosklassificering samt i anatomi och sjukdomslära.
Sedan våren 2022 är jag styrelsemedlem i LSF, ett hedersuppdrag! Jag började som suppleant och inför årsmötet 2023 blev jag nominerad och därefter vald till förbundskassör.

Välkommen att mejla mig här

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här