Sidhuvudbild

RDK - styrelsen

Rikssektionen för Diagnos-Kodning:s styrelse består av
Ordförande
Maria Johansson
Landstinget i Värmland
rdkmaria.johansson@gmail.com
054-61 42 56

Kassör
Ingela Fröjdh
Skånevård Kryh, Lasarettet i Ystad
rdkingela.frojdh@gmail.com
0411-99 53 91

Ledamot
Agneta Karlsson
NU-sjukvården, Trollhättan
rdkagneta.karlsson@gmail.com
073-989 60 49

Anna Egonsson (vice ordförande)
Region Kronoberg
rdkanna.egonsson@gmail.com
0470-58 70 71

Malin Isaksson
Region Västernorrland
rdkmalin.isaksson@gmail.com
0611-801 97

Maria Svensson Boreklev
Akademiska sjukhuset, Uppsala
rdkmaria.svensson.boreklev@gmail.com
018-611 14 49

Åsa Wresros
Skånes Universitetssjukhus
rdkasa.wresros@gmail.com
040-33 38 05, 046-17 72 01

Vår valberedning består av
Jenny Eriksson (sammankallande)
Landstinget i Värmland
rdkvalberedning@gmail.com
054-61 56 90

Irene Eriksson
Region Halland

Helena Svantesson
Landstinget i Värmland

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här