Sidhuvudbild

RDK - styrelsen

Rikssektionen för Diagnos-Kodning:s styrelse består av
Ordförande
Maria Svensson Boreklev
Region Uppsala
rdkmaria.svensson.boreklev@gmail.com
070-621 25 74

Kassör
Åsa Wresros
Region Skåne
rdkasa.wresros@gmail.com
070-493 77 30

Ledamot
Agneta Karlsson
Västra Götalandsregionen
rdkagneta.karlsson@gmail.com
073-989 60 49

Ledamot
Sofie Larsson
Region Örebro
rdksofie.larsson@gmail.com
019-602 14 04

Ledamot
Lillemor Cehlin
Region Blekinge
rdklillemor.cehlin@gmail.com
045-473 24 38

Ledamot
Kajsa Nordholm
Region Västra Götaland
rdkkajsa.nordholm@gmail.com

Ledamot
Camilla Dysenius
Region Skåne
rdkcamilla.dysenius@gmail.com

Vår valberedning består av
Jessica Degrér (sammankallande)
Region Skåne
rdkvalberedning@gmail.com
046-17 27 01

Valberedare
Gabriella Grimm
Region Uppsala

Vakant

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här