Sidhuvudbild

RDK - styrelsen

Rikssektionen för Diagnos-Kodning:s styrelse består av
Ordförande
Maria Ekelund
Region Värmland
rdkmaria.ekelund@gmail.com
010-831 42 56

Kassör
Åsa Wresros
Region Skåne
rdkasa.wresros@gmail.com
0704-93 77 30, 046-17 27 01

Ledamot
Agneta Karlsson
Västra Götalandsregionen
rdkagneta.karlsson@gmail.com
073-989 60 49

Helena Svantesson
Region Värmland
rdkhelena.svantesson@gmail.com
010-831 77 22

Lillemor Cehlin
Region Blekinge
rdklillemor.cehlin@gmail.com
045-473 24 38

Maria Svensson Boreklev
Region Uppsala
rdkmaria.svensson.boreklev@gmail.com
018-611 14 49

Sofie Larsson
Region Örebro
rdksofie.larsson@gmail.com
019-602 14 04

Vår valberedning består av
Jenny Eriksson (sammankallande)
Region Värmland
rdkvalberedning@gmail.com
010-831 56 90

Jessica Degrér
Region Skåne

Vakant

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här