RDK - styrelsen

Rikssektionen för Diagnos-Kodning:s styrelse består av
Ordförande
Sofie Larsson
Region Örebro
rdksofie.larsson@gmail.com
0736-871200

Kassör
Åsa Wresros
Socialstyrelsen
rdkasa.wresros@gmail.com
070-493 77 30

Ledamot
Agneta Karlsson
Västra Götalandsregionen
rdkagneta.karlsson@gmail.com
073-989 60 49

Ledamot
Veronica Myrelid
Region Västmanland
rdkveronica.myrelid@gmail.com
0708-888285

Ledamot
Lillemor Cehlin
Region Blekinge
rdklillemor.cehlin@gmail.com
045-473 24 38

Ledamot
Kajsa Nilsson
Region Västra Götaland
rdkkajsa.nilsson@gmail.com
031-343 03 84

Ledamot
Camilla Dysenius
Region Skåne
rdkcamilla.dysenius@gmail.com
0702-752988

Vår valberedning består av
Jessica Degrér (sammankallande)
Region Skåne
rdkvalberedning@gmail.com
046-17 27 01

Valberedare
Gabriella Grimm
Region Uppsala

Valberedare
Katriina Perna-Bäckman
Region Stockholm

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här