Sidhuvudbild

Örebro - styrelsen

LSF-styrelsenorebro2019-08.jpg

Ordförande
Lisbeth Brandt
Adolfsbergs vårdcentral, Örebro
E-post: lisbeth.brandt@regionorebrolan.se

Vice ordförande
Agnetha Gustavsson
Varberga vårdcentral, Örebro
E-post: agnetha.gustavsson@regionorebrolan.se

Kassör
Anna Bergsten
Pensionär, Fjugesta
E-post: annabergsten1@outlook.com

Sekreterare
Ann-Kristin Ekström
Administrativ enhet psyk för barn och unga vuxna, Örebro
E-post: ann-kristin.ekstrom@regionorebrolan.se

Vice sekreterare
Eva-Marie Olsson
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
E-post: eva-marie.olsson2@regionorebrolan.se

Ledamot
Ida Söderberg
Adolfsbergs vårdcentral, Örebro
E-post: ida.soderberg@regionorebrolan.se

Ledamot
Inger Olsson
Vårdslussen, Universitetssjukhuset, Örebro
E-post: inger.olsson@regionorebrolan.se

Ledamot
Sandra Pedro
Vårdcentraler södra länsdelen
E-post: sandra.pedro@regionorebrolan.se

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här