Sidhuvudbild

LSF-ambassadörer

LSF-ambassadör

• Som LSF-ambassadör företräder du din yrkeskår och är ansiktet utåt för LSF
• Du har ett nätverksbyggande syfte, att ge dig möjlighet till utbyte av erfarenheter och diskussioner om den framtida utvecklingen för medicinska sekreterare och sjukvårdsadministratörer.
• Du är kontaktperson vid frågeställningar gällande LSF från dina kollegor inom din region/sjukhus.
• Förbundet verkar bland annat för
att yrkeskårens intressen inom och utom Sverige bevakas
att yrkeskunskaper genom fort- och vidareutbildning utvidgas
att en tidsenlig grundutbildning av hög kvalitet upprätthålls

Är du intresserad av att bli LSF-ambassadör? Kontakta LSF:s kansli

LSF

• utvecklar medlemmars yrkeskunskaper
• värnar om ansvarskänsla och kvalitet
• arrangerar yrkesspecifika konferenser och utbildningar
• är opinionsbildare
• är myndighetspartner och expertgrupp
• är kravställare och kvalitetsgranskare av yrkesutbildningarna

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här