Sidhuvudbild

Örnsköldsvik - styrelsen

Ordförande
Eva Nordin
eva.nordin1@rvn.se

Vice ordförandeSekreterare


Kassör
Ann-Charlotte Kallin
ann-charlotte.kallin@rvn.se

Ledamot
Marie Lundmark
marie.lundmark@rvn.se

Susanne Jonsson
susanne.jonsson@rvn.se

Annica Söderholm
annica.soderholm@rvn.se

Nöjeskommittén

Karin Dahlbäck
karin.dahlback@rvn.se

Sara Magnusson Skytte af Sätra
sara.magnusson.skytte.af.satra@rvn.se

Jeanette Fredriksson
jeanette.fredriksson@rvn.se

Birgitta Lundstedt
birgitta.lundstedt@live.se

Valberedningen
Siv Bolén
siv.bolen@rvn.se

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här