Sidhuvudbild

Medicinrättsliga seminariedagar

Institutet för Medicinsk Rätt bjuder in till de årliga Medicinrättsliga seminariedagarna den 22-23 oktober, i år i en helt digital tappning på grund av covid-19.
Deltagarna får möjligheten att ta del av alla föreläsningar i en vecka efter evenemangsstart så att du kan se föreläsningarna när det passar dig eller din verksamhet.
Klicka här för att läsa mer: https://imrab.se/produkt/medicinrattsliga-seminariedagarna-2020/
Det är ett mycket bra program för vårt område.

Specialpris för medicinska sekreterare:
2 500 kr för medlem i LSF
3 000 kr för icke medlem LSF
Anmäler man upp till 20 personer så betalar man totalt 19 995 kr (exkl.moms)
Normalpris 6 495 kr (exkl.moms)

Utbildningsdag Östergötland - nytt datum

Hostlov.jpg Även om 2020 blev något helt annat än vad vi planerat för ser vi framåt. Det kommer inte att bli som förut men vi hoppas att få anordna ännu en dag med introduktion i sjukdomsklassificering, denna gång i Linköping. Vi hade hoppats på den 23 oktober men då många regioner fortfarande har reseförbud är den uppskjuten till fredag 29 januari.

De tidigare tre dagarna, två i Stockholm och en i Umeå, har varit otroligt uppskattade så läs programmet, prata med chefen och anmäl dig. LSF följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer rörande antal och utrymme så att vi kan hålla distans.

Välkommen!
Håll i, håll ut!
Styrelsen

Inbjudan Linköping 2021-01-29
Länk till anmälan

Distansutbildning i diagnosklassifikation

Campus Nyköping har fått möjlighet att arrangera en YH-utbildning på distans i diagnosklassifikation om 25 YH-poäng. Kursstart 16 november och sista ansökningsdag 25 september 2020.
Campus Nyköping

Utbildningar som inte är beviljade av Myndigheten för Yrkeshögskolan

2020-08-14
Under sommaren har vi blivit varse om en utbildning (Cady Training Academy) som tar betalt, cirka 20.000 kr för distansutbildning till medicinsk sekreterare. Man anger en kursplan, är inte CSN-berättigad, kräver att eleverna själva ska ha ordnat praktikplats innan man får starta och säger sig prestera ett diplom/ yrkesutbildningsbevis. Det här är ingenting LSF är inblandad i och heller ingenting vi ställer oss bakom och kommer också att varna för denna om vi får frågor.

2020-07-06
Det har även kommit till vår kännedom att Hola och Högalids Folkhögskolor anordnar utbildningar till medicinsk sekreterare som INTE är beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dessutom refererar man från bägge utbildningarna till LSF:s riktlinjer, vilket de inte har kommunicerat med oss om. Vi vill därför varna för dessa utbildningar. LSF ställer sig inte bakom dem då man inte kan garantera varken utbildningsinnehåll, kvalitet eller bransch. Dessutom tar de terminsavgift, vilket man inte behöver betala för de YH-beviljade utbildningarna. De som eventuellt sökt dessa utbildningar kan heller inte ta för givet att de får anställning då man från arbetsgivarnas sida efterfrågar just utbildning från beviljade sådana.

Nationella kunskapskrav?

Efter att Visions förbundsordförande Veronica Magnusson skrivit en debattartikel, där man kräver nationella kunskapskrav för YH-utbildningarna till medicinska sekreterare, replikerade LSF:s förbundsordförande att det finns en mängd viktigare frågor för Vision att ta tag i. Här är en länk till Altinget där båda artiklarna finns att läsa i sin helhet.

Hur ser framtiden ut?

Se Peter Gyllanders intervju med ordförande Helena Zander Ögren och Conscriptors vd Henric Carlsson.
Klicka här

Vård- och omsorgsterminologi

Vård- och omsorgsterminologi
2018 fick Socialstyrelsen uppdraget att utreda hur termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel, ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i Socialstyrelsens krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras (HSLF-FS 2017:37) samt med hänsyn tagen till de behov som finns i samband med införandet av en kommande nationell läkemedelslista.
Läs mer om pågående terminologiarbeten

Vi är väl mer proffsiga...!!??

Kul videoklipp om hur vi INTE ska bete oss i receptionen ;-) Klicka här

Stöd ditt yrkesförbund!

LSF-loggan.jpg

Bli medlem!

Gilla oss på Instagram

Instagram.jpg https://www.instagram.com/accounts/login/
LSF_Sverige

Gilla oss på Twitter

Twitter.png https://twitter.com/login?lang=sv
LSF Yrkesförbund

Gilla oss på Facebook

Facebook.png


Medicinska sekreterares och sjukvårdsadministratörers dag 9 december

Den 9 december varje år firas medicinska sekreterares och sjukvårdsadministratörers dag i Sverige. Fira gärna med något gott till kaffet.

Dags att gå med i LSF

Välkommen som medlem i förbundet!
Som LSF-medlem har du möjlighet att hålla dig uppdaterad inom yrket, har möjlighet att tecknad rabatterad sjukförsäkring och får rabatter på våra konferenser och utbildningsdagar. Du får även LSF Magazinet, som utkommer med fem nummer per år.
Mer information
Om du går med i förbundet och betalar medlemsavgift från 1 oktober 2020 så är du medlem även hela 2021.

Vi hälsar även dig som studerar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör välkommen som medlem. Vi bjuder på medlemsavgiften under studietiden.
Anmäl dig under Bli medlem

Annonsera hos oss!

Annonsfakta

Over there

Här kommer lite nyheter om vad som händer inom vår bransch i USA.
IFHIMA

Försäkring Direkt Liv & Hälsa - en försäkring för medlemmar i LSF

Som LSF-medlem har du möjlighet att teckna en sjukvårdsförsäkring, inte bara för dig själv utan även för dina nära och kära. Rätt väg till snabb och bra sjukvård gör att du slipper vänta i långa vårdköer och du kommer snabbt tillbaka efter sjukdom. Mejla kansli@lsf.se för mer information.

Intranätet för medlemmar i LSF

Du som är medlem i LSF är välkommen att logga in dig på vår intranätsida. Första gången får du fylla i ditt namn på raden för Användarnamn, tryck sedan på knappen Ny medlem och fyll i uppgifterna. Du kommer sedan att få inloggningsuppgifter med e-posten.

På intranätsidan finns mer information för dig som medlem som till exempel förbundsstyrelsens och RDK:s protokoll samt tidigare nummer av LSF Magazinet.

Medlem bär du vårt emblem?

Läs mer om vårt emblem här

LSF-loggan

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in