Sidhuvudbild

Medelpad - styrelsen

Ordförande
Margareta Sundsten
E-post: maggan@brfguldsmeden.se

Vice ordförande
Vakant

Kassör
Gunvor Westin, barnkliniken
Sundsvalls sjukhus, 060-18 11 42
E-post: gunvor.westin@lvn.se

Sekreterare
Kristina Dahlin, geriatriska rehabiliteringskliniken
Sundsvalls sjukhus, 060-18 17 01
E-post: kristina.dahlin@lvn.se

Ledamöter
Margaretha Öhman, ortopedkliniken
Sundsvalls sjukhus, 060-18 15 85
E-post: margareta.ohman@lvn.se

Iréne Daniel, barnkliniken
Sundsvalls sjukhus, 060-18 11 48
E-post: iréne.daniel@lvn.se

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här