Sidhuvudbild

Medelpad - information

Vi började i liten skala med att bilda en arbetsgrupp. 1976. 1977 fick vi uppdraget av Läkarsekreterarföreningen att stå som värdar för fortbildningsdagar och årsmöte 1978. Arbetsgruppen upphörde och istället bildades en lokalavdelning.

Lokalavdelningens främsta uppgift är att tillvarata våra medlemmars intressen, medlemsantalet 2003 var 103. Sedan 1994 hör även vårdcentralerna i Härnösand och Härnösands sjukhus till vår region, trots att dessa ligger i Ångermanland. Vi bjuder alltid in våra kollegor därifrån. Våra kollegor vid Företagshälsovården blir också inbjudna.

Någon gång per år bjuder vi in även icke medlemmar till någon aktivitet.

Vi har representanter från lokalavdelningen med i olika arbetsgrupper på landstinget. Vi uppvaktar sjukhusdirektör och personalchef med jämna mellanrum. Allt för att synliggöra yrkeskåren.

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här