Sidhuvudbild

Lärarsektionen - nätverk

Kontaktperson: Gunnel Andersson Breisch
gunnel.andersson.breisch@utb.kristianstad.se

Nätverksträff för utbildare av medicinsk sekreterarutbildningar i Växjö
Den 6 och 7 mars 2017 hade vi den årliga nätverksträffen för oss som jobbar med medicinsk sekreterarutbildningar. I år stod vi i Växjö för värdskapet och första dagen riktade programmet sig mot utbildningsledare och dag två var det vårddokumentationslärarna.
Första dagen var vi trots snöoväder som hade nått Växjö ett tjugotal deltagare. Dagen inleddes med en föreläsning av cancersamordnare och vårdförloppskoordinatorerna från Region Kronoberg om SVF, standardiserad vårdförlopp. Efter det var det Peter Towman med reflektioner om ”Budgetunderskott inom hälso- och sjukvården”. Eftermiddagen inleddes av Marie Morin och Annelie Wikingson från myndigheten för yrkeshögskolan och de informerade om hur tillvägagångssätt är för att få fram en föreskrift om en nationell likvärdig utbildningsinnehåll. Det är ett intressant ämne och både Marie och Annelie påpekade för oss att utbildningar landet om är redan nu väldigt lik i sina examens mål även om det finns olika yrkestitlar. Vi hade även representanter från Vision med som gav oss deras bild och åsikter om värdet av att ha en nationell likvärdig utbildning.

Dag två var vi en mindre grupp med undervisande lärare, främst inom vårddokumentation som på förmiddagen fick en föreläsning om hur man jobbar i Region Kronoberg med att ta fram gemensamma riktlinjer för vårddokumentation. Det blev även en PowerPoint workshop med lite tips om hur presentationer kan bli både snygg och pedagogisk. Innan eftermiddagen ägnades åt erfarenhetsutbyte unnade vi oss en god lunch vid det fantastiska slottet i Teleborg. Sammanfattningsvis hade vi två lärorika dagar och det är mycket trevligt att få knyta kontakt med andra anordnare. Nästa år är det Vänersborg som är värd för dessa dagar som återigen infinner sig i vecka 10.
Med vänlig hälsning
Monika Caesar
Utbildningsledare för medicinsk sekreterare och tandsköterska utbildning | Kunskapsutveckling Syd
monika.caesar@kronoberg.se
http://www.regionkronoberg.se

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här