Sidhuvudbild

Kongress-utbildningsdagar

Kongress 2019

LSF bjöd in alla som arbetar med vårdadministration till en spännande kongress som var i internatform på Radisson Blu Park Hotel, Frösundaviks allé 15, Solna i Stockholm torsdagen den 9 och fredagen den 10 maj . Det var närmare 200 kongressdeltagare som deltog på föreläsningarna, work shops och öppna diskussioner samt på trevlig kongressmiddag med god mat och underhållning.

Kongressen började på torsdagen den 9 maj med registrering av deltagarna och förbundsordförande Helena Zander Ögren hälsade alla deltagare välkomna och presenterade kongressens upplägg. Därefter föreläste läkaren och författaren Christian Unge om misstag som han gjort under sin tjänstgöring för Läkare Utan Gränser i Afrika och som läkare på akutmottagning. Utgångspunkt i hans fängslande föreläsning var hans bok "Har jag en dålig dag kanske någon dör". Han tog upp sin syn på kunskapsbrist, dålig handledning, stress, bristande kommunikation och hur etiska gränsdragningar påverkar till varför fel inträffar i vården.
Vid 10-tiden var det dags för förmiddags fika och deltagarna gavs också möjlighet att besöka kongressens utställare.
Chefsjurist Ulf H. Fröberg, Institutet för Medicinsk rätt gav deltagarna många värdefulla kunskaper kring juridiken i sjukvården.
Henrik Carlsson, grundare och VD för Conscriptor pratade om AI och automatisering och om detta är ett hot eller en möjlighet för medicinska sekreterare. Han delade med sig av Conscriptors utvecklingsplaner som integrerar medicinska sekreterare. Han pratade även om Concriptors erfarenheter kring taligenkänning.
Vid 12-30-tiden var det dags för en god buffélunch och möjligheter för deltagarna att ta en promenad i Hagaparken eller besöka någon av utställarna.
Efter lunchen var det dags för fyra olika väldigt uppskattade 15-minuters miniseminarie där man diskuterade i mindre grupper systematisk kvalitetsgranskning av journaltext, framtidens vårdavdelning, hur man jobbat fram journalmallar för integration med SVF och hur det är att arbeta som yrkesambassadär och vad detta innebär. Deltagarna hade under miniseminarierna möjlighet att ta en god eftermiddagsfika.
Sista föreläsningen på torsdagen gav deltagarna en inblick i vård direkt i mobilen, Kry.se. Föreläsarna lät deltagarna var delaktiva genom sina mobiler och på så sätt visa hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet fungerade vid vård genom mobilen. Föreläsarna informerade också om hur dokumentationen sker, vilka system som används och lite om antal besök och om verksamheten fungerar.
Deltagarna har möjlighet till "egen tid" under två och en halvtimme innan det var dags för en trerätters middag med underhållning av trubadur samt musikquiz.

Fredagen den 10 maj började med en härlig hotellfrukost och därefter föreläste den mycket uppskattade författaren och språkvetaren Sara Lövenstam. Hon pratade om vad det är som gör att vi förstår varandra och vilka utmaningar som vi möter när vi försöker kommunicera med varandra. Hon gav många trevliga och tänkvärda tips till oss om hur vi kan bli förstådda av alla.
Efter Sara Lövenstams föreläsning var det dags för fika. Efter fikat var det öppna diskussioner där deltagarna kunde bolla sina tankar och idéer kring omvärldsbevakning och byta erfarenheter med varandra.
Efter att deltagarna intagit en god lunchbuffé var det dags för att friska upp deltagarnas engelskkunskaper där Bill Denhamn Smith gav olika exempel på hur viktigt kommunikation är.
När deltagarna hade fått i sig en god eftermiddagsfika var det dags för artisten Jacke Sjödin att göra en mycket uppskattad och annorlunda avslutning av kongressen där han sammanfattade kongressen på mycket underhållande vers.
Förbundsordförande Helena Zander Ögren avslutade och sammanfattade kongressens två dagar.
Notera redan i din kalender LSF kongress i Stockholm i maj 2020.

Föreläsare Christian Unge, Powerpontpresentation "Har jag en dålig dag kanske någon dör"
Föreläsare Bill Denham Smith, Dokument "SoSBackground and Practice"
Föreläsare Bill Denham Smith, Intyg
Föreläsare Bill Denham Smith, Powerpontpresentation" Folow the arrow and you cant´t go wrong"

Material från introduktion i sjukdomsklassificering

Fredag 7 december höll vi en utbildningsdag med Introduktion i sjukdomsklassificering – att se nyttan med kodning. Dagen vände sig till medarbetare inom den somatiska slutenvården och den specialiserade öppenvården. kommer snart att läggas ut.Material från utbildningsdagen

Material från utbildningsdag den 26 oktober i Växjö

Tips och tricks i Word. Klicka här
PowerPoint-presentation Skrivregler, Malin Andersson, medicinsk sekreterare, Blekingesjukhuset Karlskrona.Skrivregler

LSF-kongressen 2018

Tack till alla som deltog i årets kongress i Stockholm den 17-18 maj!
Här finns material från föreläsarna.

Föreläsare

Vad händer i dagens svenska? Nya skrivråd för allmänspråk och medicinspråk, Ola Karlsson, Språkrådet

Krisberedskap - vad rör det mig? Mikael Rexhall, MSB

Projekt Data Manager, Anna Magnusson, Annette Nilsson och Christina Hermansson, kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Luftburen ambulanssjukvård, Johan Enér, Babcock Scandinavian AirAmbulance

Få tiden att räcka till, Sara Ohlén, effektivitetskonsult, Petra Brask

Aktuellt och nytt i juridiken för medicinska administratörer, Ulf H. Fröberg, IMR

Hur skapar man bra presentationer? Visuella tips och råd i PowerPoint, Peter Zier, YH-utbildningen, Kristianstad

Arbetsglädje, medarbetarskap, relationer, Christina Stielli

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA juni 2018

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här