Sidhuvudbild

Dalarna - styrelsen

Ordförande
Maria Hillström
Länssjukvården Dalarna, Falu lasarett
Tfn: 023-49 28 40
E-post: maria.hillstrom@ltdalarna.se

Vice ordförande
Karin Engström
Kvinnokliniken, Falu lasarett
Tfn: 023-49 22 99
E-post: karin.engstrom@ltdalarna.se

Sekreterare
Gunilla Bengts
Kardiologkliniken, Falu lasarett
Tfn: 023-49 22 53
E-post: gunilla.bengts@ltdalarna.se

Kassör
Britt-Marie Nilsson
Kardiologkliniken, Falu lasarett
Tfn: 023-49 25 52
E-post: britt-marie.p.nilsson@ltdalarna.se

Ledamot

Suppleant

Suppleant
Vakant

Om du har något eller undrar över något är Du välkommen att
kontakta styrelsen: lsf.dalarna@ltdalarna.se

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här