Sidhuvudbild

Adjungerad utbildningsfrågor

Gunnel Andersson Breisch

Gunnel Andersson Breisch Jag heter Gunnel Andersson Breisch och har arbetat som medicinsk sekreterare sedan 1972 på sjukhus och inom primärvården. Har under flera år arbetat som klinikassistent (enhetschef). Har gått olika utbildningar inom hälso- och sjukvårdsadministration samt läst ett flertal kurser på högskola och universitet. 1996–1997 läste jag till yrkeslärare med inriktning administration på lärarhögskolan i Malmö och har sedan dess arbetat som legitimerad lärare på gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Har under 20 år arbetat som utbildningssamordnare och lärare på medicinska sekreterarutbildningar (Perstorp, Halmstad, Kristianstad) och har en god inblick i utbildningsfrågor. Har nu gått i pension, men är fortfarande aktiv inom utbildning och har tidigare under flera år varit ledamot och vice ordförande i förbundsstyrelsen. Avgick i maj och adjungeras vid behov numera i utbildningsfrågor.

Jag värnar mycket om yrket och ser en bra framtid inom detta med varierande och stimulerande arbetsuppgifter för dem som utbildar sig till administratörer inom hälso- och sjukvården.

Det går bra att kontakta mig i utbildningsfrågor på 0705-51 38 52.

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA september 2019

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här