Sidhuvudbild

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Brev till ansvariga politiker och HR-chef Region Östergötland

LSF – Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund vill göra er uppmärksamma på att man från er personalavdelningen tydligen fattat beslut i undermålig utbildning inom medicinsk administration.

Vi vänder oss nu till er politiker då ni är det högst beslutande organet inom Region Östergötland och då vi vet att kritik riktats mot denna utbildning.

Att patienterna nu ska få betala för att en HR-avdelning utan kunskap om yrket vårdadministratör tydligen vill rädda sitt eget skinn då man uppenbarligen inte kan rekrytera fullt utbildad personal till sina enheter anser vi är häpnadsväckande.

Vi motsäger oss detta å det skarpaste med följande motivering:

· Man kan inte ha missat den allmänna debatt som pågått under många år om att det saknas vårdutbildad personal såsom undersköterskor och sjuksköterskor.

Ur artikeln jag hämtat informationen ifrån framgår inte vilken typ av personal man ämnar snabbutbilda och som man också ska diskriminera då de inte kommer att uppnå fullvärdig status som medicinsk sekreterare. Man låser således in personal då de aldrig kommer att kunna ta anställning inom något annat landsting och alltså bidrar Region Östergötland till diskriminering. Och är det vårdpersonal man ämnar snabbutbilda, ja då kan vi konstatera att just Region Östergötland tydligen inte har någon brist på vårdpersonal.

· Att läkare och annan vårdpersonal behöver avlastas än mer för att det är ont om den kategorin och slöseri med invånarnas skattemedel verkar man ju då inte ta hänsyn till här. Både regeringens utredare Göran Stiernstedt och SKL har uttalat sig om att man måste värna vårdutbildad personal så att de inte drunknar den ökande administrationen.

· Enligt Arbetsförmedlingens ”Lediga jobb” så hittas per dags dato 2017-06-07 hela 10 (!) lediga tjänster som medicinsk sekreterare att söka i Region Östergötland så varför behöver man ha så bråttom då? I hela övriga Sverige skriker man efter medicinska sekreterare och det syns också hos Arbetsförmedlingen. Man har i hela övriga Sverige utmärkta 2-åriga yrkeshögskoleutbildningar där branschen, arbetsgivare och arbetstagarföreträdare är delaktiga i utbildningarna enligt Yrkeshögskolans riktlinjer vilket fungerar utmärkt. Två år är en ganska kort tid för att hinna lära sig allt som yrket kräver. Professionen kräver att man har rätt kompetens för att dokumentationen skall bli patientsäker. För att söka till Yrkeshögskolans utbildningar krävs bl a en grundläggande högskolebehörighet och ibland även med tillägg av svenska på högre nivå. Yrkeshögskolans antagningstest har höga krav på att eleverna kan svenska språket innan de antas till utbildningen. Vem bedömer att dessa personer ens har möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och kunna fungera som medicinska sekreterare på ett år? Inom t ex Stockholms läns landsting krävs att man har en yrkeshögskoleexamen för att man ska bli anställd som medicinsk sekreterare. Hela tanken med yrkeshögskoleutbildning är att förse arbetslivet med rätt kompetens på rätt arbetsplats.

· Regeringen vill satsa stort på gedigen utbildning, vilket statsminister Stefan Löfven (S) också tidigare uttalat i ett sommartal då han framhöll att Myndigheten för yrkeshögskolan skulle tilldelas 2 500 nya utbildningsplatser, motsvarande 150 miljoner kronor. Vid de senaste Yrkeshögskole-besluten har just utbildningarna till medicinsk sekreterare prioriterats.

· Att det är känt att personalavdelningarna blivit tagna på sängen och inte kunnat räkna ut (vilket ju vore en av deras arbetsuppgifter) hur stora pensionsavgångar hälso- och sjukvården står inför rent generellt är ju än mer märkligt. Det här hade man kunna förutse om man gjort sitt jobb. Detsamma gäller väl för den årliga överraskningen om att de anställda vill ha semester och att folk blir sjuka ändå.

· Vi ser en klar diskriminering i hur man hanterar just en yrkesgrupp inom regionen. Är det verkligen hållbart att i så fall inte snabbutbilda sjuksköterskor eller annan vårdpersonal som det ju är en sådan brist på?

· Vilken yrkeskategori kan dessa hybrider tänkas falla under?

· Inlåsning av de stackare som med det här förslaget blir ett B-lag. De kommer inte att kunna förflytta sig i landet och ta anställning som medicinsk sekreterare någon annanstans, så det måste ju kännas bekvämt att man låser fast sina anställda inom regionen. Men är det försvarbart?

· Vi kan konstatera att Region Östergötland som det enda landsting i Sverige utmärker sig då man vill degradera sig till att hoppa 20-30 år tillbaka i tiden. Det känns inte som en merit man vill ha, heller inte särskilt proaktivt. Att jämföra med övriga landsting och regioner i Sverige som är framåtsträvande, vill samarbeta och uppskattar god utbildning och endast vill anställa dem som genomgått de reguljära yrkeshögskoleutbildningarna, hur känns det?

Vi föreslår istället följande om man inte vill smutsa ner sig med den föreslagna utbildningen. Nämligen:

· Det är allmänt känt att om man tillåter distansarbete för medicinska sekreterare så blir man mer effektiv då man får sitta i fred och skriva. Det är möjligen också ett sätt att rekrytera sekreterare, och kanske just i regioner där det är långt att åka till och från arbetet. Det är ytterligare ett sätt att arbeta som blir allt vanligare idag. Det är också eftertraktat och vill man rekrytera och behålla personal så är detta definitivt en morot för många medicinska sekreterare.

· Tänk utanför den berömda boxen. Idag är det många landsting som ser andra lösningar såsom t ex att out-sorca journalskrivningen. Det är en stor och tung arbetsuppgift som måste skötas enligt de lagar vi har att följa. Enligt Socialstyrelsen ska en journal vara utskriven helst inom 2 dygn. För att lösa det man nu upplever som kris kan man ju tänka sig att redan nu organisera om så att välutbildade medicinska sekreterare med mångårig erfarenhet skriver journalerna medan de medicinska sekreterarna på plats inom regionen tar hand om annan administration.

· Med ovanstående organisation skulle man få journaler, brev, intyg och remissvar m.m. utskrivna inom den av kliniken/enheten beslutade tidsram, samtidigt som de medicinska sekreterarna på plats kan sköta övrig administration och kanske till och med avlasta vårdpersonalen än mer. Detta skulle i sin tur kunna kapa väntetider och andra ledtider för regionens invånare. Troligen skulle det ses som en vinst för de flesta – vilket också görs från flera landsting idag där man gör precis så, men det är där man förstås uppskattar välutbildad personal.

· Det finns en YH-utbildning i området, det enklaste och mest professionella i nuläget är att jobba på att få beviljat en extra antagning för en klass om 30 personer och så kan ju de individer man nu försöker lura söka, såsom alla andra får söka till YH-utbildningarna och utbilda sig.

I hopp om att klokheten ändå ska segra!

Vänliga hälsningar
LSF – Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund

Helena Zander Ögren
Förbundsordförande
LSF Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund

FÖRBUNDETS UPPGIFT
LSF är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för:
• läkarsekreterare och administrativ personal som arbetar med vårddokumentation inom hälso- och sjukvård, medicinska institutioner och företag
• studerande vid grundutbildningarna samt lärare vid dessa
Förbundet verkar bland annat för:
» att en tidsenlig grundutbildning av hög kvalitet upprätthålls
» att yrkeskunskaper genom fort- och vidareutbildning utvidgas
» att yrkeskårens intressen inom och utom Sverige bevakas

Sommarhälsningar

Sommarbild-1.jpg

Hej!

Kongressen i år blev mycket lyckad med nästan 200 deltagare både torsdag och fredag! Material från dagarna finner du under fliken Kongress-utbildningsdagar. Håll utkik efter LSF Magazinet nr 3 som kommer ut i mitten av juni.

Förbundsstyrelsen varvar nu ner inför sommar och semester. Ni kan givetvis nå oss via mejl eller kanslitelefonen. Vi önskar er alla en skön sommar!

Sommarbild-2.jpg

Firandet av Läkarsekreterarnas dag den 9 december

Kolla under Lokalt från landet - där finns lite inskickade bidrag :) Att vi hittar på något uppskattas verkligen av medarbetare och vi får en chans att göra reklam för vårt yrke!

Hur ser framtiden ut?

Se Peter Gyllanders intervju med ordförande Helena Zander Ögren och Conscriptors vd Henrik Carlsson.
Klicka här

Beviljade YH-utbildningar 2016-2018

Myndigheten för Yrkeshögskola har beslutat om vilka utbildningar som får starta till hösten. Nedan ser ni listan – alla kommer ha två intag, HT16 och HT17.
Klicka här

Vård- och omsorgsterminologi

Vård- och omsorgsterminologi
I juni 2015 startade Socialstyrelsen ett terminologiprojekt om övergripande vård- och omsorgsterminologi.
Läs mer om pågående terminologiarbeten

Vi är väl mer proffsiga...!!??

Kul videoklipp om hur vi inte ska bete oss i receptionen ;) Klicka här

Stöd ditt yrkesförbund!

LSF-loggan.jpg

Bli medlem!

Gilla oss på Facebook

Designa dina personliga namnskyltar

Kolla här! Skyltmax
Skytlmaxs hemsida

Lediga jobb

Inga annonser för tillfället.

Annonsera hos oss!

Annonsfakta

Over there

Här kommer lite nyheter om vad som händer inom vår bransch i USA.
klicka här

Sjukvårdsförsäkring

Som LSF-medlem har du möjlighet att teckna sjukvårdsförsäkringen LSF Sjukvård+. Information finns här. Anmälningsformulär.

Inga Nilssons böcker om den medicinska dokumentationen

Du kan läsa Ingas egna ord om innehållet i sina två böcker här

Intranätet för medlemmar i LSF

Du som är medlem i LSF är välkommen att logga in dig på vår intranätsida. Första gången får du fylla i ditt namn på raden för Användarnamn, tryck sedan på knappen Ny medlem och fyll i uppgifterna. Du kommer sedan att få inloggningsuppgifter med e-posten.

På intranätsidan finns mer information att tillgå som till exempel ett diskussionforum, möjligheter att chatta med kollegor, förbundsstyrelsens och lokalavdelningarnas protokoll med mera.

Medlem bär du vårt emblem?

Läs mer om vårt emblem här

LSF-loggan

Nyhetsbrev från IFHIMA april 2017

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

IT-skifte på gång

Klicka här för att läsa artikeln från Dagen Medicin

Pressmeddelande från Regeringenskansliet. Regeringen har beslutat om proposition för en ny hälso- och sjukvårdslag

Klicka här för att läsa mer från Regeringskansliet

HD ger läkare rätt om journalutlämning

Klicka här för att läsa artikeln från Dagens Medicin

Socialstyrelsens nyhetsbrev

Klicka här

Digitalt formulär ska spara tid på vårdcentralen

Klicka här - Dagens medicin

Sköterska döms – läste i pojkvännens ex-frus journal

Klicka här - Aftonbladet

Medicinska sekreterare - en analys av nutiden och framtiden

Läs Sara Nyholms examensarbete

IFHIMA

Strategisk plan och prestationer 2013-2016 och förhandsvisning av strategisk plan 2016-2019

Skåne måste upphandla journalsystem på nytt

Klicka här för att läsa artikeln från Dagens Medicin

Förklaring till journalhaveriet, Landstinget i Uppsala

Här är förklaringen till journalhaveriet - Dagens medicin

Transpersoners upplevelser av kvinnosjukvård vad gäller administration och bemötande

Läs Hannes Petterssons examensarbete

Nyheter från IFHIMA augusti 2016

Nyheter och inbjudan

Saxat ur Dagens Medicin:

Läs om SUS lilla gröna, en lathund i fickformat som ska underlätta vid diktering för läkare och medicinska sekreterare.
Klicka här

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa

Läs mer i Dagens Medicin om sjukvårdsminister Gabriel Wikströms plan om att Sverige ska bli bäst i världen på inom tio år.
Klicka här

Journaler via nätet

Läs om journaler via nätet, alla landsting utom Stockholms läns landsting väljer samma lösning. Läs mer på Dagens Medicin
Klicka här

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in