Sidhuvudbild

Kongress-utbildningsdagar

Kongress

LSF bjuder in alla som arbetar med vårdadministration till en spännande kongress som är i internatform på Radisson Blu Park Hotel, Frösundaviks allé 15, Solna torsdagen den 9 och fredagen den 10 maj i Stockholm. Inbjudan och program samt anmälan finner du på startsidan.

Material från introduktion i sjukdomsklassificering

Fredag 7 december höll vi en utbildningsdag med Introduktion i sjukdomsklassificering – att se nyttan med kodning. Dagen vände sig till medarbetare inom den somatiska slutenvården och den specialiserade öppenvården. kommer snart att läggas ut.Material från utbildningsdagen

Material från utbildningsdag den 26 oktober i Växjö

Tips och tricks i Word. Klicka här
PowerPoint-presentation Skrivregler, Malin Andersson, medicinsk sekreterare, Blekingesjukhuset Karlskrona.Skrivregler

LSF-kongressen 2018

Tack till alla som deltog i årets kongress i Stockholm den 17-18 maj!
Här finns material från föreläsarna.

Föreläsare

Vad händer i dagens svenska? Nya skrivråd för allmänspråk och medicinspråk, Ola Karlsson, Språkrådet

Krisberedskap - vad rör det mig? Mikael Rexhall, MSB

Projekt Data Manager, Anna Magnusson, Annette Nilsson och Christina Hermansson, kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Luftburen ambulanssjukvård, Johan Enér, Babcock Scandinavian AirAmbulance

Få tiden att räcka till, Sara Ohlén, effektivitetskonsult, Petra Brask

Aktuellt och nytt i juridiken för medicinska administratörer, Ulf H. Fröberg, IMR

Hur skapar man bra presentationer? Visuella tips och råd i PowerPoint, Peter Zier, YH-utbildningen, Kristianstad

Arbetsglädje, medarbetarskap, relationer, Christina Stielli

Dagens Medicin - Nätjournaler kvar ...

Läs artikeln här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA juni 2018

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här

Senast uppdaterad 190303